DREPT COMERCIAL


            - infiintare, autorizare a functionarii societatilor comercile
            - desfasurare activitate curenta (consultanta, asistenta, reprezentare legala)
            - capital social (diminuare, majorare etc.)
            - fuziune, divizare
            - sedinte C.A. si / sau A.G.A.
            - asociati

   

 

Privatizare
  - intocmire caiete de sarcini si participare efectiva la licitatii
            - indeplinirea conditiilor legale de privatizare
            - vanzare actiuni

Proprietate
- revendicari
             - preschimbare titluri si / sau actiuni

Concurenta
  - autorizarea activitatilor de catre autoritatile competente, in vederea evitarii concurentei neloiale
             - indepartarea elementelor de concurenta neloiala
             - infiintarea si autorizarea functionarii G.I.E.

Constructii
    - achizitii
            - autorizari

Transporturi
  - autorizare activitate
            - obtinere a avizalor si aprobarilor de desfasurare a activitatii si a personalului angajat

Turism
      - autorizare activitate (intocmire dosar si obtinere atestat)
            - intocmire dosare pentru obtinerea brevetului de turism

Litigii
     - pentru oricare dintre activitatile de mai sus