Dreptul muncii

Relatii de munca
            - rezidenti / nerezidenti

Acte aferente functionarii
            - regulamente Interne
            - fise de post
            - contracte individuale de munca
            - contracte collective de munca

   

Desfasurarea activitatii in afara Romaniei de catre cetateni romani
Desfasurarea activitatii in Romania de catre catateni straini
Avantaje extralegale
            - participatii ale salariatilor in cadrul societatilor angajatoare
            - pensii si / sau asigurari suplimentare

Sindicate
Pensii
Asigurari sociale
Litigii
            - pentru oricare dintre activitatile de mai sus